Paweł Soja – CEO

Justyna Soja – Operations Manager

Marian Soja – R&D Director

Marta Bratkowska – Project Manager

Izabela Sławęta – Administration Officer
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *