Opracowanie kompozytów PHB dedykowanych do zastosowań technicznych.

Federal Ministry

Projekt zrealizowany w ramach Programu ERA-IB2 (Industrial Biotechnology, 7 konkurs).

W ramach projektu opracowany został kompozyt oparty wyłącznie o składniki odnawialne i naturalne takie jak: biopolimer PHB (pozbawiony dodatków i modyfikatorów), wielofunkcyjny plastyfikator oraz nanowłókna nanocelulozowe. Wyeliminowane zostały czynniki, które do tej pory utrudniały wdrożenie takiego produkcji tego polimeru oraz jego wprowadzenie na rynek.

Akronim projektu: PHB2MARKET

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:

– Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

– Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych w Niemczech

Partnerzy projektu:

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V./Niemcy
Biotrend SA/Portugalia
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi/Polska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”/Polska
SILESIAN POLYMERS/Polska
Nr projektu: ERA-IB-16-044 / ERA-NET-IB/PHB2MARKET/16/2017

Wartość projektu: 934 000,00 EUR

Kwota dofinansowania: 794 000 EUR

Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.04.2020

Biolymer PAWEŁ SOJA  realizuje projekt „Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii Eko naczyń jednorazowego użytku, opartych na właściwościach biopolimerów przez PAWEŁ SOJA 1/ „IQ inteligentne kampanie” 2/ SILESIAN POLYMERS.” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-16-0001/19-00

Wartość projektu: 1 017 948,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 521 960,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie do oferty nowego projektu wzorniczego linii Eko naczyń jednorazowego użytku, wytworzonych z biopolimerów (PHB oraz PLA).

Planowane efekty: Wyparcie z produkcji typowych polimerów oraz nowa linia wzornicza, pozwoli osiągnąć znaczącą przewagę rynkową i dywersyfikację produktową. To spowoduje zwiększenie przychodów z działalności produkcyjnej.

Efektem wieloletniej pracy nad projektem jest poniższa oferta.

Zapraszamy do kontaktu.

Oferta naczyń jednorazowego użytku BIOLYMER 01.2023

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii Eko naczyń jednorazowego użytku, opartych na właściwościach biopolimerów przez PAWEŁ SOJA 1/ „IQ inteligentne kampanie” 2/ SILESIAN POLYMERS.